စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

စိမ္းျပာေရာင္ပုလဲ ေရသူမ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Pantanasin Enterprise LTD., ဟာဆိုရင္ အာရွႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Marmaid brand ျဖင့္ Agar powder ထုပ္လုပ္မႈကိုဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ ၁ခုျဖစ္ပါတယ္။ Pantanasin Enterprise ဟာဆိုရင္ ၁၉၇၂ မွာ စတင္တည္ေထာင္ကာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ၄၃ ႏွစ္တိုင္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီ ဟာဆိုရင္ အရည္ေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာထုတ္လုပ္ၿပီး ဓာတုပစၥည္းကင္းစင္ေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္ကို Sheikul Islam office မွေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္။

Pearl Mermaid Brand Agar Powder ၅၀ ဂရမ္ ကို ေရ ႏွင့္ သၾကား ၆ ဂရမ္ႏွင့္ေရာစပ္ ေသာ အာဟာရ သည္ ပန္းကန္လံုး အလံုး ၂၀ ထဲထည့္ထားေသာထမင္း အာဟာရ ႏွင့္ ညီမၽွပါသည္။

ပါဝင္ေသာအဟာရပမာဏ
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
ပ႐ိုတိန္း(N x 6.25) % 0.3
အဆီ(lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
ဆိုဒီယမ္ % 0.4
ပိုတက္ဆီယမ္ % <0.09
ကယ္ဆီယမ္ % here <0.4
N.N.E Non Nitrogenius Extractive, ကာဘြန္ဟိုက္ဒ႐ိတ္မ်ား ႏွင့္အျခားေသာ componentsမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပပါသည္။
Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. ၏နည္းလမ္းမ်ား အတိုင္း ေသခ်ာစြာ စနစ္တက် စီစစ္စမ္းသပ္ ထားပါသည္။Edition, 1999
Revised: June, 2003

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

 

CONTACT US

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.
Phone
+66 2862 4894
E-mail
patanasin@agarmermaid.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *